PREGLED SVIH ČLANOVA(2008-2022) PREGLED SVIH ČLANOVA - 2023
Ukupno akcija: Ukupno KM:
PD Kablar 988 17023
GODINA Ukupno akcija: Ukupno KM: Ukupno MNV:
Postignuća iz prethodnih godina 988 17023 0