Ime i prezime Ukupno akcija: Ukupno KM:
Nataša Marković 192 3515
GODINA Ukupno akcija: Ukupno KM: Ukupno MNV:
Postignuća iz prethodnih godina 192 3515 0