Ime i prezime Ukupno akcija: Ukupno KM:
Ljiljana Davidović 267 4953
GODINA Ukupno akcija: Ukupno KM: Ukupno MNV:
Postignuća iz prethodnih godina 267 4953 0