Treking liga Srbije

Pregled TLS PREGLED SVIH ČLANOVA
Rb Ime i prezime zlato srebro bronza učešće
1 Vasilije Vučetić 1 2 0 3 pregled
2 Zdravko Karadžić 1 1 1 3 pregled
3 Slađana Petrović 0 2 0 2 pregled
4 Nevena Trifunović 1 0 0 2 pregled
5 Zoran Ognjanović 2 0 0 2 pregled
6 Nevena Nikolić 0 0 0 1 pregled
7 Petar Božović 0 0 0 1 pregled
8 Anđela Dukanac 1 0 0 1 pregled
9 Nataša Marković 0 1 0 1 pregled
10 Ognjen Ćirić 1 0 0 1 pregled