NAJAVA AKCIJE: ROGOZNA, MOKRA GORA 01-02. juli 2023

Jeleč grad (1.262 m), Beleg (2.142 m), Pogled (2.156 m)

 

Jeleč raški je srednjovekovna tvrđava koja se nalazi 12 km južno od Novog Pazara na jednom od uzvišenja planine Rogozne. Nedaleko od Jeleča je 1282. godine povredio nogu kralj Dragutin (kralj Srbije 1276—1282, kralj Srema 1282—1316) dok je lovio, posle čega je u Deževi abdicirao u korist svog mlađeg brata Milutina (1282—1321). Posle toga se Jeleč pominje 1314. godine, a u osmanlijske ruke dolazi krajem XIV veka. Nakon toga je još neko vreme bio u upotrebi, posle čega je napušten. Samo utvrđenje je bilo teško pristupačni župski grad nepravilnog oblika i relativno malih dimenzija (najveće dimenzije su mu oko 45 m i oko 35 m). Danas je u potpunosti u ruševinama, a najbolje očuvani su delovi kapije, cisterne za vodu, zgrade sa prozorima na južnom bedemu, a u središtu grada se nalazi zaravnjena stena. Po njegovim ostacima se mogu nazreti osnove barem dve ili tri kule, kao i najverovatnije još jedne kapije.

Mokra gora je druga najviša planina centralne Srbije, jer je njen najviši vrh Pogled (2.154 m) najviši posle Midžora (2.169 m) na Staroj planini. Nalazi se na jugozapadu Srbije, na samoj administrativnoj granici sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija, između Ibra, Belog Drima i Pećke Bistrice. Pripada planinskom vencu Prokletija. Na njoj se nalazi razvođe između crnomorskog i jadranskog sliva.

Odlikuje je gotovo netaknuta priroda. Sa ove planine pruža se lep pogled na celu Metohijsku kotlinu, sve do Šar planine, ceo masiv Prokletija: Žljeb, Rusulija, Hajla, Koprivnik, Junička planina, Đeravica, Paštrik, Podgor i Rugovo kod Peći, Kopaonik, Golija, Hum, Pešter, Giljeva, Zlatar, Javor, Pometenik, Ninaja, Golija i Rogozna). Na vrhu Beleg se pruža predivan pogled na okolne planine, pre svega na masiv Prokletija.

PLAN AKCIJE, subota, 01.07.2023.godine

05:50 Polazak iz G.Milanovca preko puta crkve (doći 5 minuta ranije).

06:20 Polazak iz Čačka od lokomotive (doći 5 minuta ranije).

06:30 – 09:30 Vožnja na relaciji Čačak – Novi Pazar

09:30 – 10:30 Pauza za kafu i doručak u Novom Pazaru

10:30 – 11:00 Vožnja do početka staze na Rogozni

11:00 – 11:15 Priprema za start pešačenja ka Jeleč tvrđavi

15:30 Završetak pešečanja i vožnja do Ribarića

16:00 Poseta manastiru Crna reka

17:00 – 17:30 Vožnja do mesta Draga odakle imamo 45-50 minuta hoda do planinarskog doma gde ćemo biti smešteni

17:30 – 18:00 Smeštaj u dom i slobodne aktivnosti (druženje sa domaćinima i odmor), noćenje

Težina i opis akcije: Planirana akcija nije kondiciono zahtevna. Dostupna je za sve planinare. Dužina je oko 12 km u oba pravca, visinska razlika 400 – 450 m.

Ishrana: U sopstvenoj režiji. Posle N. Pazara možemo se snabdeti potrepštinama u mestu Ribariće gde ima jedna solidno snabdevena piljara. Nakon toga nema više mesta za snabdevanje vodom i hranom.

Voda: Ponesite vodu za piće prema svojim potrebama (predlog: 1,5 litar). Na stazi nema izvora vode za piće.

Napomena: Za spavanje u domu je potrebno poneti sopstvene planinarske vreće.

U domu ima tehnička voda, dok se voda za piće nalazi u neposrednoj blizini doma (50 m ispod).

PLAN AKCIJE, nedelja, 02.07.2023.godine

06:00 Ustajanje

06:00 – 07:00 Jutarnja higijena, doručak i priprema za stazu

07:00 – 15:00 Uspon na vrhove Beleg i Pogled preko Zogića stanova, letnjom stazom

15:00 – 15:30 Završetak pešačenja, povratak u dom i priprema za povratak

Težina i opis akcije: Planirana akcija je kondiciono srednje zahtevna. Dužina je 17 km u oba pravca, visinska razlika je 750 m.

Ishrana: U sopstvenoj režiji.

Voda: Ponesite vodu za piće prema svojim potrebama (predlog: 2 litra). Na stazi nema izvora vode za piće.

U povratku ćemo napraviti pauzu u N.Pazaru. Opciono poseta nekom od usputnih manastira (Đ.Stupovi ili Sopoćani). Predviđeni plan i satnica su okvirni i u slučaju potrebe organizator ih može korigovati.

Oprema: Planinarska oprema primerena vremenskim uslovima, zaštita od sunca, vetra, padavina, rezervna odeća i obuća.

Cena: oko 2.800 dinara,

Cenom su obuhvaćeni troškovi prevoza na bazi popunjenog vozila od 20 mesta, troškovi smeštaja, troškovi vodiča i organizacioni troškovi. Akontacija je 2.000 dinara i u slučaju odustajanja ista se ne vraća osim u slučaju da nađete zamenu.

U slučaju manjeg broja prijavljenih (na bazi popunjenog vozila od 8 mesta) cena je oko 3.700. Akontacija je 3.000 dinara.

Organizator akcije: Radovan Dimitrijević, kontakt: 064 205 1009, radovandrugi@gmail.com

Rok za prijave: subota, 10.06.2023.godine do 20:00

Vremenski rok za prijave je uslovljen zbog blagovremene rezervacije smeštaja u domu “PK Sandžak”.

Vodiči na stazi: Ibrahim Karajlija i Mehmed Šarenkapić, “PK Sandžak”.

Dokumenta:

zdravstvena knjižica, lična karta, planinarska knjižica sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Organizator zadržava pravo izmene plana.

PRAVA ORGANIZATORA: Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednom izvođenju planinarskih aktivnosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe je obaveza učesnika da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD "Kablar".

Objavljeno: May 25th,2023